Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a pojištění proti úpadku

Cestovní kancelář Go2 s.r.o má uzavřené pojištění záruky proti úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění u České podnikatelské pojišťovny, a.s.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení:

Registrací, odesláním poptávky nebo žádostí o call back:

Souhlasím s tím, aby CK Go2 s.r.o. zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Svým souhlasem udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti CK Go2 s.r.o., Lucemburská 1599/31, Praha 3, 130 00, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení CK Go2 s.r.o. na vaší emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit písemně e-mailem: info@ckgo2.cz

Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodního sdělení elektronickými prostředky použít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali souhlas.