Podporujeme vzdělávání v Indonésii

V zemích, kde působíme, nejen bereme, ale i dáváme.

Aktivně podporujeme vzdělávání v Indonésii:

  • občanské sdružení Kintari - spolu se sdružením jsme se podíleli na rekonstrukci místní školy (vesnice Petiwung - ostrov Lombok)
  • sdružení Sekolah Pogem - sdružení jsme přímo založili a aktivně se soustavně podílíme na zvýšení dostupnosti vzdělání pro dětí v Petiwungu

Tuto činnost jsme zahájili v roce 2013, od té doby se podařilo:

  • Nakoupit učebnice pro první a druhou třídu v hodnotě 90.000,- CZK
  • Vypracovat a zrealizovat projekt na rozšíření školy o jednu třídu
  • Podíleli jsme se na přípravě projektu na další rozšíření školy
  • spolufinancujeme stipendijního programu pro nejpilnější a nejnadanější žáky, aby mohli pokračovat v navazujícím studiu
  • Spolupodílíme se na monitoringu potřeb místních dětí

Pokud byste se chtěli spolupodílet na podpoře vzdělání v Indonésii, kontaktujte nás.